Terrein: Sociale-zekerheidsrecht

12 jaar vooruitkijken vraagt om een sterke visie.
Een visie die bestand is tegen veranderingen in de organisatie.

 

Expertise: Strategische risicobeheersing en uitvoering

Niet een startsignaal van een wedstrijd,
maar een startsignaal voor een nieuwe lijn van denken over ziekte en arbeidsongeschiktheid.

1
1

Verfrissende aanpak voor nieuwe tijden in de sociale zekerheid

Kostenbewustzijn gaat hand in hand met de menselijke maat.
Qare experts hebben passie voor sociale zekerheid, kennis van zaken & jaren ervaring

Kosten Besparen

Gemiddeld genomen zijn bedrijven 30% tot 40% van hun loonsom kwijt aan publieke en private verzekeringen, verzuim en re-integratie.
Lees meer…

Regie

Verantwoord eigenrisicodragen vraagt om deskundig inzicht in risico’s en kansen. Qare geeft de werkgever de regie in eigen hand.
Lees meer…

Uitvoering Ziektewet

Qare helpt bij het in kaart brengen van de financiële en operationele gevolgen
van de invoering van de BeZaVa.
Lees meer…

Vooruit kijken

12 jaar vooruitkijken vraagt om een sterke visie.
Een visie die bestand is tegen veranderingen in de organisatie.
Een visie die verbinding weet te behouden tussen mens en wet- en regelgeving.
Een visie die stimulerend (door)werkt.

Onder aan de streep

De mate van regie op verzuim- en arbeidsongeschiktheid
bepaalt de controle op de schadelast.
Regie in deze tijd vraagt om kennis van zaken, in- en toezicht.

Onze kwaliteiten

Kennis delen

70%

Efficiëntie

90%

Regie

80%

Menselijke maat

80%

Schadelastbeheersing

90%
1
april 2018

eerstvolgende deadline aanvraag eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?Contact