Arbeidsdeskundig onderzoek

De casemanager gaat in overleg met de arbeidsdeskundige wanneer een cliënt weer (gedeeltelijk) mogelijkheden heeft om te gaan werken, maar het niet duidelijk is op welke wijze hij weer werk kan hervatten. Ook richt de casemanager zich tot de arbeidsdeskundige wanneer reeds gestarte re-integratie niet soepel verloopt en er twijfels zijn bij de haalbaar- en duurzaamheid.

De casemanager wint hierover advies in bij de arbeidsdeskundige. De ene keer betreft dit een telefonisch overleg tussen de casemanager en arbeidsdeskundige, de andere keer vraagt de casemanager een arbeidsdeskundig onderzoek aan. De casemanager vraagt in ieder geval aan het einde van het eerste ziektejaar een arbeidsdeskundig onderzoek aan om de richting van re-integratie voor het tweede ziektejaar te kunnen bepalen.

Door de inzet van een arbeidsdeskundig onderzoek krijgt zowel betrokkene, als de casemanager en de werkgever inzicht in:

  • Mogelijkheid tot terugkeer naar eigen functie
  • Mogelijkheid tot terugkeer naar eigen functie met aanpassing van de werkplek
  • Mogelijkheden tot ander werk bij eigen werkgever
  • Mogelijkheden tot ander werk bij een andere werkgever (inzet 2e spoortraject)

Na afronding van het arbeidsdeskundig onderzoek stelt de arbeidsdeskundige een rapport op wat de casemanager handvatten geeft om het vervolg van de begeleiding op zowel het verzuim als de re-integratie te kunnen bepalen.

Uiteraard is onze arbeidsdeskundige ook inzetbaar voor uw organisatie wanneer u geen gebruik maakt van ons casemanagement