WGA uitkering

Elke werkgever is gedurende maximaal 10 jaar financieel verantwoordelijk voor de WGA uitkering
van zijn (ex-) werknemer.
Qare werkt om deze kosten zo laag mogelijk te houden of volledig te reduceren.

Dossiers

Qare ondersteunt werkgevers bij de beoordeling van de WGA beschikking, afgegeven door UWV
en – wanneer nodig – het uitvoeren van een bezwaarprocedure.

Qare voert een analyse uit op de WGA-dossiers. Met deze analyse beantwoordt Qare
onder meer de volgende vragen:

  • Beschikkingen WIA. Is de claim juist beoordeeld en vastgesteld?
  • Is er sprake van een no riskpolis (ziektewet, premiekorting)?
  • Is er een bezwaarmogelijkheid tegen de beschikking?
  • Dient er, op grond van een gewijzigde situatie, sprake te zijn van een herbeoordeling WGA? Dit is van groot belang voor de hoogte van de loonaanvulling.
  • Welke re-integratiemogelijkheden kunnen worden benut?
  • En kan de verzekeraar de re-integratie meefinancieren?
  • Dient er op grond van de duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid sprake te zijn van een herbeoordeling IVA?

Complete regie op verzuim & arbeidsongeschiktheid. Meer weten?

Contact