Onderzoek besparing Sociale Zekerheid

‘no cure no pay’

Gemiddeld genomen zijn bedrijven 30% tot 40% van hun loonsom kwijt aan
publieke en private verzekeringen, verzuim en re-integratie.
Wijzigingen in de sociale zekerheid zijn meer regel dan uitzondering.
Dit maakt het lastig door de bomen het bos te zien.

De Pemba premie is vervallen. In de praktijk blijkt, dat controle op de instroom
en toerekening de onderneming grote financiële voordelen kan opleveren.
Voor een grote groep klanten heeft het besparingsonderzoek van Qare daadwerkelijk
geresulteerd in een forse premierestitutie.

Is uw Pemba premie in voorgaande jaren wel juist vastgesteld?
Qare controleert of de toerekening van WAO- en WGA-uitkeringen van uw
(ex-)werknemers wel correct heeft plaatsgevonden.

Dit vergt diepgaande dossierstudie en inhoudelijke kennis van sociale zekerheid.
Qare experts bezitten deze kennis.

Qare experts hebben uitgebreide ervaring op diverse terreinen van de sociale zekerheid.
Zij bezoeken honderden bedrijven en zijn thuis in de bedrijfstak ‘eigen regelingen’.
Als docent zijn ze verbonden aan hét opleidingsinstituut voor sociale zekerheid SOSV.
Daarnaast zijn ze fiscaal adviseur.

Werkgevers mogen erop rekenen dat Qare alles in het werk stelt om optimale resultaten te behalen.

Complete regie op verzuim & arbeidsongeschiktheid. Meer weten?

Contact