De meest gestelde vragen

Kan er bij niet-medische oorzaken nog sprake zijn van arbeidsongeschiktheid?

In de praktijk gebeurt het (te) vaak dat verzuim door een niet medische oorzaak (arbeidsconflict, echtscheiding, onvoldoende sociale vaardigheden of scholing) alsnog een medische grond krijgt. Het UWV mag alleen de inkomensachteruitgang door medische objectiveerbare oorzaken in aanmerking laten komen voor een WIA-uitkering.

Wanneer geldt de regeling IVA en wanneer geldt de WGA?

IVA is voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten waarvan UWV van mening is dat dit waarschijnlijk de komende 5 jaar ook zo zal blijven, omdat de persoon geen of slechts een geringe kans op herstel heeft. WGA is voor personen die als gevolg van ziekte en/of gebrek na 104 weken een loonverlies hebben van meer dan 35% ten opzichte van het loon dat deze persoon verdiende bij aanvang van zijn of haar ziekte. Personen die na 104 weken als gevolg van ziekte en/of gebrek een loonverlies hebben van minder dan 35% ten opzichte van het loon dat deze persoon verdiende bij aanvang van zijn of haar ziekte hebben geen recht op een WIA-WGA uitkering.

Hoe zit het met de Ziektewetvangnetregeling (‘no-riskpolis’) voor personen die na 104 weken een loonverlies hebben van minder dan 35%?

Indien de werkgever een werknemer in dienst houdt die door UWV onder de 35% arbeidsongeschikt is verklaard dan is er geen recht op de Ziektewetvangnetregeling. Neem je als werkgever een werknemer in dienst die eerder door UWV onder de 35% arbeidsongeschikt is verklaard dan is er wel recht op de Ziektewetvangnetregeling gedurende de eerste vijf jaar.

Wat gebeurt er met de Ziektewetvangnetregeling (‘no-risk’) indien een werknemer na vijf jaar ziek wordt?

De Ziektewetvangnetregeling geldt tot vijf jaar na indienstneming of tot vijf jaar nadat de WGA-uitkering is ingegaan. De termijn van vijf jaar kan worden verlengd indien blijkt dat er sprake is van verhoogd risico op ernstige gezondheidsklachten. Deze verlenging moet de werkgever zelf in het vierde jaar bij het UWV aanvragen en wordt dus niet automatisch verlengd.

Kan een werkgever vragen of zijn werknemer de arbeidsgehandicaptenstatus heeft?

Als uitgangspunt geldt dat een werkgever na twee maanden na de indienstneming (dus na einde van de proeftijd) mag vragen of de werknemer een arbeidsgehandicaptenstatus heeft. De werknemer is na twee maanden wel verplicht om zijn status bekend te maken als de werkgever hierom vraagt.