Verantwoord eigenrisicodragen

Verantwoord eigenrisicodragen vraagt om deskundig inzicht in risico’s en kansen.
Qare geeft de werkgever de regie in eigen hand.

In de hand

Individuele werkgevers worden in toenemende mate belast met de financiële
gevolgen voor onze sociale zekerheid.
Vanaf 2013 is de werkgever volgens de wet BeZaVa gedurende maximaal 12 jaar
financieel verantwoordelijk voor de (vaste) werknemer die ziek is.
Met als gevolg dat de behoefte aan regie over verzuim en arbeidsongeschiktheid groeit.

Als een werknemer langere tijd ziek blijft, is de regie op werkhervatting
in de praktijk vaak beperkt.
Hierdoor verzuimt de werknemer onnodig lang en loopt voor de werkgever
de verplichting van loondoorbetaling te lang door.

Raad

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet neemt de werkgever de regie in eigen hand.
Dit kan twee maal per jaar. De werkgever betaalt dan een fors lagere sectorpremie.
Als eigenrisicodrager betaalt de werkgever zelf de uitkering voor (ex-)werknemers
die bij ziekte nog recht hebben op een Ziektewetuitkering.
Ook als ze niet meer bij de werkgever werken.
De werkgever zorgt zelf voor de verzuimbegeleiding en de re-integratie.
De werkgever voert dus zelf de Ziektewet uit, zonder tussenkomst van UWV.
Zo heeft de werkgever de controle over het gehele proces.

Het is van belang om werknemers met een tijdelijk dienstverband goed te begeleiden,
te re-integreren en bij uitdiensttreding te volgen. Als ook om een goede ziek- en
uitdienstadministratie bij te houden. Alleen zo is de werkgever in staat
de gedifferentieerde ZW-premiebrief 2014 van UWV te controleren.

Als de werkgever op dit moment al eigenrisicodrager is voor
de WGA (vaste werknemers), dan is het verstandig de huidige verzekering
en daarmee ook de garantieverklaring uit te breiden met de WGA-flexuitkeringen.
Zo wordt de werkgever eigenrisicodrager voor het WGA-risico van alle werknemers.
Doet of wilt de werkgever dat niet dan treedt de werkgever voor het gehele
WGA-risico terug in het publieke bestel.

Is de werkgever (publiek) verzekerd bij UWV?
Dan kan de werkgever deze schadelast beïnvloeden zolang de werknemer in dienst is.
Is uw werknemer uit dienst? Dan neemt UWV de re-integratie over.
De lasten van de uitkering worden echter wel doorbelast via de gedifferentieerde premie.
In dit geval betaalt de werkgever wel maar kan niets beïnvloeden.

Complete regie op verzuim & arbeidsongeschiktheid. Meer weten?

Contact