Uitvoering Ziektewet

Door eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet wordt u (financieel) verantwoordelijk voor ex-werknemers die in de Ziektewet stromen.Uw verantwoordelijkheid houdt in dat u zorg moet dragen voor zowel de uitvoering van de Ziektewet als voor de volledige uitkeringsadministratie.

Qare biedt u de oplossing!

Qare focust zich op het beperken van de Ziektewetperiode en houdt daarbij de menselijke maat in het oog, met als resultaat het beheersen en reduceren van uw schadelast. Qare vult voor u, als eigenrisicodrager voor de Ziektewet, de dienstverlening voor uitvoering van de Ziektewet als volgt in:

Ziektewetbegeleiding 

 • Implementatie dienstverlening Ziektewet
 • Aanmelding
  • Telefonisch contact met de eigenrisicodrager voor overdracht van het dossier
  • Binnen 24 uur telefonisch contact met ex-werknemer
  • Registratie in het verzuimsysteem
 • Casemanagement
  • Inzet verzuimregisseur
  • Inzet bedrijfsarts
  • Uitvoering verrichting conform Wet verbetering poortwachter (Wvp)
 • Claimbeoordeling Ziektewet – Het bepalen van het recht, de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering
 • Overleggen met, informeren en adviseren van de eigenrisicodrager
 • Het inzetten van interventies gericht op herstel en werkhervatting
 • Registratie & administratie in het verzuimsysteem
 • Communicatie met UWV
 • Hersteldmelding
 • Het voeren van bezwaar- en beroepsprocedure

Uitkeringsadministratie 

 • Dagloonberekening
 • Uitkeringsverwerking
  • Salaristechnische controles
  • Het berekenen van bruto/netto uitkeringen
  • Het uitbetalen van de netto uitkering
  • Het verzorgen van afdrachten
  • Het vervaardigen van uitkeringsspecificatiestroken
  • Het vervaardigen van de jaaropgave
 • Het doorvoeren van terugwerkendekracht-mutaties (TWK-mutaties)
 • Het verwerken van mutaties

 Voordelen uitvoering Ziektewet door Qare

 • U betaalt geen Ziektewetpremie aan UWV.
 • Qare heeft voortijdig contact met de eigenrisicodrager voor inventarisatie mogelijkheden voorkomen instroom Ziektewet.
 • U doet aan goed werkgeverschap! U schakelt een specialistische uitvoerder van de Ziektewet in die uw ex-werknemers actief begeleidt, rekening houdend met de menselijke maat!
 • Goede voorbereiding op de WGA-flex door actieve re-integratie van uw ex-werknemers.
 • Het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet kan u een significante besparing opleveren die kan oplopen tot 80%.

Benieuwd wat het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Eigenrisicodragerschap Ziektewet. Iets voor uw organisatie?

Contact