WIA Monitor

Als eigenrisicodrager (ERD) voor de WGA heeft de werkgever het financiële risico verzekerd maar blijft echter tien jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de ex-werknemer. 
Met andere woorden; als de ex-werknemer nog mogelijkheden heeft om te werken, dan moet de werkgever de werknemer faciliteren zodat hij de kans krijgt om deze mogelijkheden te benutten in arbeid. Voldoet de werkgever niet aan deze verplichting dan kan de ex-werknemer de werkgever aansprakelijk stellen voor zijn inkomensachteruitgang.

Qare neemt deze re-integratieverplichting volledig voor de werkgever uit handen door middel van de WIA monitor.

Qare neemt zes keer per jaar contact op met uw ex-werknemer en laat deze minimaal 1 keer per jaar opnieuw beoordelen door een bedrijfsarts. Zodra door Qare wordt vastgesteld dat er voor uw ex-werknemer mogelijkheden zijn om te benutten in arbeid, dan kan er direct een traject richting werk door Qare worden opgestart. U neemt de regie weer in handen. Bovendien is Qare in staat bij diverse verzekeraars (een deel van) de kosten te verhalen.

Let op

Meer en meer ex-werknemers hebben na enkele jaren van arbeidsongeschiktheid een aanzienlijke terugval in inkomen. De verzekeraar keert weliswaar de WIA-uitkering uit, maar doet niets aan de re-integratieplicht: die blijft bij de werkgever rusten. In de praktijk is dit voor de werkgever moeilijk vorm te geven. Dit levert wel een aanzienlijk risico op: langdurig zieke ex-werknemers voelen zich nu ook meer en meer gesteund door (gerechtelijke) uitspraken (en vakbonden) om hun ex-werkgever aan te spreken op de re-integratieplicht en aansprakelijk te stellen voor het inkomensverlies.

Voor een bedrag van € 795,- (excl BTW) per jaar per door de werkgever aangemelde (ex-)werknemer die in de WIA is ingestroomd, geeft Qare invulling aan de wettelijke re-integratieplicht.

Ook in relatie tot de hier genoemde risico’s en kosten die de werkgever maakt en heeft gemaakt met betrekking tot ieder individueel WIA-dossier, adviseert Qare de werkgever aan de wettelijke re-integratieplicht goed invulling te geven. De WIA Monitor ontzorgt de werkgever door de 10 jaar durende re-integratie­plicht op te pakken. Door:

  • dossiervorming ter voorkoming van ­juridische aansprakelijkheid
  • vier keer per jaar contact met (ex) werknemer en één bezoek aan de bedrijfsarts
  • kosten € 795,- per WIA’er per jaar

Complete regie op verzuim & arbeidsongeschiktheid. Meer weten?

Contact