Opleiding tot bedrijfsarts

Qare heeft een als opleidingsinrichting erkende arbodienst.
Tijdens de 4-jarige opleiding is de ‘arts in opleiding tot bedrijfsarts’ werkzaam bij de als opleidingsinrichting erkende arbodienst van Qare. De opleiding is gesplitst in een praktijkopleiding en een cursorisch deel:

  • De ‘arts in opleiding tot specialist arbeid en gezondheid’ (aios bedrijfsgeneeskunde) werkt onder begeleiding van een ervaren collega: de praktijkopleider. De aios krijgt toegesneden praktijkopdrachten om de persoonlijke competenties uit te breiden. In de loop van de opleiding wordt de aios ingezet op een steeds uitgebreider werkterrein. 
  • Parallel aan de praktijkopleiding vindt het instituutsonderwijs plaats. Kennis en vaardigheden worden aangeboden in een afwisselend programma van interactieve colleges, vaardigheidstrainingen, moduleopdrachten en thematische werkgroepen. Het cursorisch gedeelte kan worden gevolgd in Utrecht (NSPOH) en in Nijmegen (SGBO).
    (bron: NVAB)