Frisse start

Niet een startsignaal van een wedstrijd, maar een startsignaal voor een nieuwe lijn van denken
over ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Een nieuwe balans in sociale zekerheid waar kostenbewustzijn hand in hand gaat
met een menselijke maat.
Deze omslag in het sociale-zekerheidsrecht vraagt om strategisch inzicht en anders kijken.
Een zakelijke aanpak van verzuim en arbeidsongeschiktheid.
Met gelijke ruimte voor de menselijke maat.

Er zijn vele geldstromen binnen de sociale zekerheid.
Waar grote bedragen in omgaan.
Voor een individuele werkgever al snel 25% van de loonsom.
Regie over de kosten ontbreekt in veel gevallen.
De mate van regie op verzuim- en arbeidsongeschiktheid bepaalt de controle op de schadelast.
Regie in deze tijd vraagt om kennis van zaken, in- en toezicht.

ʻZijn alle werknemers op de hoogte van wat van hen verwacht wordt bij ziekte en waarom?ʼ
Een eenvoudige vraag, met vaak een uitgebreid antwoord.
De menselijke maat staat of valt bij een basis van goede communicatie.