Horizon

12 jaar vooruitkijken vraagt om een sterke visie.
Een visie die bestand is tegen veranderingen in de organisatie.

Een visie die verbinding weet te behouden tussen mens en wet- en regelgeving.
Een visie die stimulerend (door)werkt.
We staan aan het begin van een nieuwe tijd in sociale zekerheid.
Sociale zekerheid wet- en regelgeving houdt de werkgever financieel 12 jaren verantwoordelijk
voor de gezondheid / ziekte van werknemers.
Ook al is de werknemer niet meer in dienst.

Wat betekent dit voor sociale zekerheid op de werkvloer van vandaag en de toekomst?
De maatschappelijke en zakelijke wereld om ons heen is al veranderd.
Traditionele arbeids- en rollenpatronen zijn aan het verschuiven.
De invoering van de nieuwe wetgeving is misschien wel een startsignaal.