Qare Health

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor arbeidsongeschikte (ex-)werknemers vanaf de eerste verzuimdag tot het einde van het 12e ziektejaar. Gemiddeld kost een verzuimende werknemer
€ 250,- per dag, waardoor bij langdurig verzuim de kosten kunnen oplopen tot enkele tonnen. Het is van groot belang om bij iedere ziekmelding een juiste inschatting te maken van de verwachte verzuimduur en hierop actief te sturen.

Onze aanpak

  • Frequent en transparant contact met werkgever en werknemer
  • Ontzorgen van de werkgever
  • Focus op (deel)herstel en daarmee gepaard gaand schadelastbeheersing
  • Één vast aanspreekpunt: de verzuimregisseur

Onze professionals

Onze missie is dat ‘de kwaliteit van onze dienstverlening wordt bepaald door de professional die het uitvoert’.
Qare heeft een zorgvuldig samengesteld team van (geregistreerde) casemanagers, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. De professionals van Qare zijn specialist in hun vak en worden gedreven door enerzijds de juiste juridische kennis en anderzijds het contact met mensen. De professionals van Qare behandelen iedere ziekmelding met zorg, aandacht en nauwkeurigheid. Daarnaast focussen onze professionals zich op de mogelijkheden tot werkhervatting die verzuimende werknemers hebben!

Deskundig, helder en persoonlijk, dat is wat zowel u als uw werknemer van ons kan verwachten! Arbodienstverlening is geen massaproductie maar vraagt maatwerk voor iedere ziekmelding, want iedere ziekmelding is anders. De professionals van Qare hebben veel kennis van en ervaring met complexe verzuimdossiers, de Ziektewet en WGA.

Qare is ook uitvoerder van de Ziektewet en WGA waardoor zij zowel theorie- als praktijkkennis heeft van Wulbz, Ziektewet en WIA/WGA.
Kortom, met Qare heeft u een uitvoerder in arm die u begeleidt, ondersteunt en adviseert op alle aspecten van verzuim & arbeidsongeschiktheid, van de eerste verzuimdag tot en met het twaalfde jaar.