De verschillen tussen een klacht, het deskundigenoordeel en een second opinion

Wanneer er sprake is van verzuim spelen er vaak verschillende belangen. Bij Qare hechten we waarde aan een objectieve vorm van dienstverlening en hanteren we de menselijke maat.
Het kan echter wel eens voorkomen dat een werkgever of zieke medewerker niet tevreden is over het oordeel van de bedrijfsarts, onze dienstverlening of het proces van re-integratie. Maar hoe ga je daar als organisatie of medewerker nu mee om?

Deze infosheet geeft inzicht in de verschillen tussen een klacht, het deskundigenoordeel van het UWV en een second opinion.