Verzuimbegeleiding

Qare ondersteunt organisaties met de uitvoering van het verzuimbeleid.
Afhankelijk van uw wensen kan Qare de volledige verzuimbegeleiding overnemen, u ondersteunen met de uitvoering van het eigen regiemodel of alleen voorzien van een arts wanneer u dat wenst.

De uitgangspunten van Qare zijn:

  • Voor iedere organisatie een vaste casemanager & bedrijfsarts
  • Het hanteren van de menselijke maat
  • Voorkomen van loonsancties
  • Het reduceren van instroom in de Ziektewet en WGA
  • Alle verrichtingen, zowel van werkgever als van Qare worden vastgelegd in het verzuimsysteem VerzuimXpert

De aan uw organisatie gekoppelde casemanager van Qare neemt alle ziekmeldingen binnen een werkdag in behandeling. Wij nemen na ontvangst van de ziekmelding eerst contact op met de werkgever om de verzuimmelding te bespreken, vervolgens nemen we met de werknemer contact op. Afhankelijk van de situatie bepalen wij de koers, waarbij wij sturen op (deel)herstel. De casemanager draagt er zorg voor dat aan de verplichtingen die worden gesteld vanuit de Wet verbetering poortwachter wordt voldaan. De casemanager heeft korte communicatielijnen met de bedrijfsarts en focust op mogelijkheden tot werkhervatting. Door actief te sturen op zowel het korte als langdurige verzuim wordt maximale inspanning verricht om de verzuimkosten te reduceren. De professionals van Qare zijn zich bewust van de verzuimkosten en helpen om samen met u de hoogte van de verzuimkosten te beperken. Waarbij er te allen tijde rekening gehouden wordt met de menselijke maat!

Qare heeft meerdere spreekuurlocaties in Nederland en houdt indien gewenst en mogelijk ook spreekuur bij u op locatie