Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek

Het UWV controleert bij de WIA-aanvraag of er tijdig een Arbeidsdeskundig onderzoek is uitgevoerd ten aanzien van re-integratie mogelijkheden bij de eigen werkgever, dan wel dat een tweede spoor ingezet moet worden.

Meestal wordt dit onderzoek door een arbeidsdeskundige uitgevoerd. Met het arbeidsdeskundig onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige u over re-integratiemogelijkheden voor uw zieke werknemer. Samen werken we aan de meest effectieve route naar duurzaam herstel. Het onderzoek bestaat uit een gesprek met de werkgever, de werknemer en eventueel een bezoek aan de werkplek.

Wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek is zinvol wanneer:

  • een werknemer (langdurig) ziek is en aangeeft het werk niet meer te kunnen doen;
  • niet duidelijk is of een zieke werknemer in de toekomst het werk weer zal kunnen doen;
  • onduidelijk is wat de arbeidsmogelijkheden van een werknemer zijn na of tijdens het ziekteverlof;
  • de re-integratie moeizaam verloopt en de reden daarvoor niet helemaal duidelijk is;
  • het (eind)doel van de re-integratie onduidelijk is;
  • Indien bij 46 weken verzuim medewerker zijn werkzaamheden niet volledig heeft hervat.

Inzicht in belasting en belastbaarheid

Werkgever en (ex-)werknemer ontvangen een Arbeidsdeskundige rapportage met de conclusies van het onderzoek en het advies over de vervolgstappen. Bij het Arbeidsdeskundig onderzoek kijkt de arbeidsdeskundige naar de weging van de belasting in de functie en de belastbaarheid van de werknemer.

Oftewel: is de werknemer in staat het werk uit te voeren en kan er gestart worden met re-integreren? De arbeidsdeskundige beoordeelt de volgende mogelijkheden:

  • aanpassing van werk of werkplek;
  • (tijdelijk) vervangend werk;
  • speciale werkvoorzieningen.

Verder onderzoekt de arbeidsdeskundige de opties voor vergoeding van kosten bij herintreden. Indien nodig ondersteunt hij bij herplaatsing in een andere functie of bij een andere organisatie.

Meer weten over het arbeidsdeskundig onderzoek?

Neem contact op