Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Risico-inventarisatie en -evaluatie

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is voor alle ondernemers met personeel een wettelijk verplicht onderzoek, op grond van de Arbowet. Het is een onderzoek naar alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in uw bedrijf en een plan voor het oplossen ervan. U kunt daarbij denken aan gevaarlijke stoffen, maar ook aan lawaai of  slecht afgesteld kantoormeubilair. Daarnaast betreft het risico’s op Psycho-Sociale Arbeidsbelasting (PSA).  De RI&E vormt de basis van uw Arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s in uw bedrijf liggen en wat het mogelijke effect is van deze risico’s, kunt u passende maatregelen nemen.

Herziening RI&E

Er is wettelijk geen termijn die betrekking heeft op de geldigheidsduur van een RI&E. Eenmaal door Qare uitgevoerd kan het onderzoek dus jaren mee, zolang dit actueel blijft met de bedrijfssituatie. Het plan moet wel periodiek worden geëvalueerd en actueel gehouden worden.

Herziening van de RI&E is noodzakelijk:

  • zodra uw organisatie ingrijpende wijzigingen doorvoert ten aanzien van de werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek.
  • op het moment dat er nieuwe oplossingen op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg, ergonomie, arbeids- en bedrijfskunde komen of relevante wetgeving verandert.

Boete mogelijk

Het niet uitgevoerd hebben van een RI&E kan voor u een boete opleveren die (bij de eerste keer) kan oplopen tot een bedrag van € 3.000,-.
U kunt een boete krijgen bij een controle door de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) of wanneer een bedrijfsongeval plaatsvindt. In dit laatste geval wordt namelijk naar de RI&E gevraagd. Naast het ontvangen van een boete kan het niet uitgevoerd hebben van een RI&E resulteren in een proces-verbaal.

Waarom Qare

Het uitvoeren van een RI&E vraagt de nodige vakkennis. Met Qare staat die vakkennis tot uw beschikking. Qare kan u ondersteunen bij de uitvoering van de RI&E of zorgdragen voor toetsing van de RI&E.

Meer weten over de RI&E voor uw organisatie?

Stel uw vraag