Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Risico-inventarisatie en -evaluatie

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een wettelijk verplicht onderzoek, op grond van de Arbowet. Het is een bedrijfsonderzoek naar situaties en omstandigheden die verzuim kunnen veroorzaken. U kunt daarbij denken aan gevaarlijke stoffen, maar ook aan lawaai of  slecht afgesteld kantoormeubilair. De RI&E is dus geen doel op zich, maar een middel om de arbeidsomstandigheden te beoordelen en te verbeteren.

Herziening RI&E

Er is wettelijk geen termijn die betrekking heeft op de geldigheidsduur van een RI&E. Eenmaal door Qare uitgevoerd kan het onderzoek dus jaren mee, zolang dit actueel blijft met de bedrijfssituatie. Het plan moet wel periodiek worden geëvalueerd en actueel gehouden worden.

Herziening van de RI&E is noodzakelijk:

  • zodra uw organisatie ingrijpende wijzigingen doorvoert ten aanzien van de werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek.
  • op het moment dat er nieuwe oplossingen op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg, ergonomie, arbeids- en bedrijfskunde komen of relevante wetgeving verandert.

Boete mogelijk

Het niet uitgevoerd hebben van een RI&E kan voor u een boete opleveren die (bij de eerste keer) kan oplopen tot een bedrag van € 3.000,-.
U kunt een boete krijgen bij een controle door de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) of wanneer een bedrijfsongeval plaatsvindt. In dit laatste geval wordt namelijk naar de RI&E gevraagd. Naast het ontvangen van een boete kan het niet uitgevoerd hebben van een RI&E resulteren in een proces-verbaal.

Waarom Qare

Het uitvoeren van een RI&E vraagt ook de nodige vakkennis. Vandaar dat de Arbowet voorschrijft dat u hiervoor een kerndeskundige inschakelt. Met Qare staat die vakkennis tot uw beschikking.

Meer weten over de RI&E voor uw organisatie?

Stel uw vraag