Wat houdt de Wet verbetering poortwachter in

Schema Wet verbetering poortwachter

Om te voldoen aan de WvP zet u met de werknemer en de arbodienst bepaalde stappen als uw werknemer zich langer dan 6 weken verzuimt. U bouwt tevens samen een re-integratiedossier op met alle documenten tijdens het re-integratietraject opgesteld. Denk hierbij aan verslagen van gesprekken, e-mails, correspondenties, re-integratieactiviteiten en formulieren.

De verplichte WvP-stappen

Na 6 weken       > Probleemanalyse

Na 8 weken      > Plan van aanpak

Week 42            > 42 week ziekmelding

Na 52 weken    > Eerstejaarsevaluatie

Week 91            > WIA-aanvraag

Elke 6 weken    Evaluatie plan van aanpak

Acties in het kader 1e en 2e spoor

Een langdurig zieke werknemer moet zo snel mogelijk weer aan passende arbeid worden geholpen.

1e spoor:
Bij de eigen werkgever terug in de eigen functie of, als dit niet mogelijk is, in een andere functie binnen het eigen bedrijf.

2e spoor:
Lukt het niet de werknemer bij de huidige werkgever aan passende arbeid te helpen, dan gaan werkgever en werknemer samen op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever.