Werkbelevingsonderzoek

Werkbelevingsonderzoek

Om een organisatie goed te laten presteren, is het van belang dat werknemers plezier in hun werk hebben. Hebben zij plezier in hun werk, dan leveren ze betere prestaties. Werknemers bepalen het resultaat van de organisatie en zijn de cruciale schakels. Qare is van mening dat zorgen voor de juiste condities essentieel is voor een positieve werkbeleving.

Het werkbelevingsonderzoek meet uiteraard de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers, maar ook het stressniveau, de energie die medewerkers van het werk krijgen en de mate waarin ze die energie pro-actief besteden (bevlogenheid). De precieze inhoud van de gebruikte vragenlijst wordt in overleg met u als werkgever samengesteld. Aan de orde komen vragen o.a. over leiderschap, werkinhoud, organisatiecultuur, werkdruk, persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en beloning. Deze onderwerpen vormen een belangrijk deel van de context waarbinnen de medewerkers functioneren en zijn medebepalend voor hun werkbeleving en de bijdrage die zij leveren aan de organisatiedoelen. De rapportage laat zien welke factoren in de organisatie knellen of juist heel goed gaan.

Werkwijze en privacy

De informatie voor het onderzoek wordt verkregen door alle werknemers een vragenlijst in te laten vullen. De enquête wordt online afgenomen. Werknemers ontvangen een inlogcode en wachtwoord. In het onderzoek wordt de privacy van de medewerkers gegarandeerd. De resultaten worden anoniem verwerkt.

Meer weten over het werkbelevingsonderzoek?

Neem dan contact met ons op