Wijzigingen Arbowet 2017

Wijzigingen Arbowet 2017

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

 • Minimaal een basiscontract met arbodienstverlener is verplicht
 • Recht op consult voor werknemer
  Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te consulteren, ook als er geen sprake is van verzuim. Dit kan zonder de werkgever te informeren.
 • Recht op second opinion voor werknemer
  Een werknemer heeft het recht om een andere bedrijfsarts te raadplegen bij twijfel over het advies van de begeleidende bedrijfsarts. Deze second opinion wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts buiten de eigen arbodienst.
 • Vrije toegang werkvloer voor bedrijfsarts
  Goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk is de basis voor optimaal invulling van de arbeidsgerelateerde zorg, zoals verzuimbegeleiding.
 • Meer aandacht voor beroepsziekten
  De bedrijfsarts is actief door de werkgever betrokken bij het voorkomen, signaleren en waar mogelijk behandelen van beroepsziekten en heeft hiervoor – en voor de wettelijke meldingsplicht – voldoende tijd.
 • Grotere rol medezeggenschapsorgaan
  Het gaat hier om zaken als:
  – overleg met de bedrijfsarts en andere kerndeskundigen;
  – instemmingsrecht bij de keuze en rol van de preventiemedewerker.
 • Duidelijke rol preventiemedewerker
 • Klachtenprocedure beschikbaar
  Arbodiensten zijn verplicht om een klachtenprocedure te hebben, zodat een klacht ingediend kan worden bij twijfel of klachten over de dienstverlening.

Basiscontract met arbodienst verplicht en meer aandacht voor preventie

Sinds 1 juli 2017 is het wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in werking getreden. Dit betekent dat minimaal een basiscontract tussen werkgever en arbodienst verplicht is.  Verder zijn aanvullende voorschriften opgenomen. Voor de lopende contracten geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2018. Daarna zal de Inspectie SZW handhavend optreden.

Voldoet uw organisatie aan de gewijzigde Arbowet?

Neem contact op