Besparingsonderzoek

Onderzoek besparing sociale zekerheid ‘no cure no pay’

 

Gemiddeld genomen zijn bedrijven 30% tot 40% van hun loonsom kwijt aan publieke en private verzekeringen, verzuim en re-integratie. Wijzigingen in de sociale zekerheid zijn meer regel dan uitzondering. Dit maakt het lastig door de bomen het bos te zien.

Is uw premie Werkhervattingskas wel juist vastgesteld?

Voor een grote groep klanten heeft het besparingsonderzoek van Qare daadwerkelijk geresulteerd in een forse premierestitutie. De lijst met werknemers uit het refertejaar bevat vaak fouten, met als mogelijk gevolg dat er teveel premie wordt afgedragen.

Werkhervattingskas

U betaalt voor uw werknemerspremies voor de Ziektewet en de WGA voor de Werkhervattingskas (Whk). Ieder jaar worden de premies door het UWV berekend en door de Belastingdienst vastgesteld. Voor het berekenen van de gedifferentieerde premie Whk kijkt het UWV naar uitkeringen die 2 jaar eerder (het refertejaar) zijn uitbetaald. Van de belastingdienst ontvangt de werkgever een beschikking en op verzoek een lijst van (ex-)werknemers die in het refertejaar een Ziektewet of WGA uitkering hebben ontvangen.

Waarom Qare

  • Gedegen onderzoek of de berekening van uw premie wel correct heeft plaatsgevonden.
  • Specialist in sociale zekerheid arbeidsmarkt en ‘bedrijfstak eigen regelingen’.
  • Uitstekende kennis op fiscaal gebied.
  • Zeer ervaren: Zij bezoeken honderden bedrijven.
  • Qare stelt alles in het werk om optimale resultaten te behalen.

Wat zijn uw mogelijkheden om premie terug te krijgen?

Neem contact op