Eigenrisicodrager worden

Eigenrisicodrager voor Ziektewet, WGA of WW

De kosten voor de sociale zekerheid van uw werknemers zijn fors. Voor de Ziektewet en de WIA/WGA heeft u de keuze om eigenrisicodrager te worden. Valt uw organisatie onder de sector Overheid & Onderwijs, dan bent u bovendien verplicht eigenrisicodrager voor uitvoering van de WW. Als eigenrisicodrager heeft u de regie, maar wat betekent dit voor u?

De eigenrisicodrager Ziektewet betaalt:

 • niet de Ziektewetpremie voor alle werknemers;
 • wel de Ziektewet-uitkering van zieke werknemers;
 • wel de uitvoering van Ziektewet bij ziekte.

De eigenrisicodrager WW (overheid/onderwijs):

 • is verantwoordelijk voor re-integratie van (ex-)werknemers.
 • slaat bij succesvolle en snelle re-integratie twee vliegen in een klap:
  • de ex-werknemer doet weer mee aan het arbeidsproces en heeft inkomen;
  • kostenreductie.

De eigenrisicodrager WIA/WGA betaalt:

 • wel de basispremie WIA;
 • niet de gedifferentieerde WGA-premie, die afhankelijk is van het risico op arbeidsongeschiktheid;
 • wel de WIA-uitkering indien de medewerker langdurig ziek is.

Tip 

U kunt tweemaal per jaar het eigenrisicodragen aanvragen, per 1 januari en per 1 juli. Houd er rekening mee dat u minstens 13 weken vóór die datum de aanvraag op moet sturen naar de Belastingdienst, dus uiterlijk voor 1 oktober of 1 april. Houd er tevens rekening mee – als u een ondernemingsraad (OR) heeft – dat dit onder het adviesrecht van de OR valt.

Verantwoord eigenrisicodragen

Sinds 2013 is de werkgever volgens de wet BeZaVa gedurende maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor de (vaste) werknemer die ziek is. Dit kan ook doorlopen als de werknemer al uit dienst is.

Verantwoord eigenrisicodragen vraagt om deskundig inzicht in risico’s en kansen. Hoe langer de werknemer thuis is, hoe kleiner de invloed op werkhervatting. En dat is niet gunstig voor u, maar zeker ook niet voor de werknemer zelf.

Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR) vanaf 01-01-2022

Let op: vanaf 01-01-2022 is de regeling rondom VCR gewijzigd. Klik hier voor onze informatiebrief.

Regie door expertise

Wilt u wel eigenrisicodrager zijn, maar heeft u geen tijd of expertise in huis om de verplichtingen uit te voeren?

Een goede controle over het gehele proces bepaalt de winst of het verlies. Qare kan voor u de regie over uitvoering van de Ziektewet (gedeeltelijk) overnemen. Qare zorgt dan voor een goede ziek- en uitdienstadministratie, een goede begeleiding en volgsysteem voor zieke werknemers, betaling van de uitkeringen, passende verzuimbegeleiding en re-integratie. Dat doen wij bijvoorbeeld al voor vele uitzendorganisaties, zodat zij zich kunnen richten op hun core business: het uitzenden van personeel.

Garantieverklaring voor belastingdienst

Bent u (publiek) verzekerd bij UWV? Dan heeft u invloed zolang een zieke werknemer in dienst is. Uit dienst? Dan neemt UWV de re-integratie over. De lasten van de uitkering worden echter wel doorbelast via de premie. In dit geval betaalt u wel, maar kunt u niets beïnvloeden. Dit risico kunt u zelf dragen of uitbesteden Als u dit risico zelf wilt dragen, hebt u een garantieverklaring nodig van een financiële instelling. Veel werkgevers die eigenrisicodrager worden, besteden dit risico uit aan een verzekeraar, die dan de garantieverklaring afgeeft aan de Belastingdienst.

Eigenrisicodragen: Iets voor uw organisatie?

Advies aanvragen