Preventie instroom

Preventie instroom Ziektewet / WGA / WW

Qare werkt pro-actief. Wij hebben als uitgangspunt dat het voor de werknemer vaak beter is als hij of zij kan werken. Natuurlijk zijn er omstandigheden waardoor dat niet gaat. We beoordelen wat de situatie is en helpen de werknemer waar het kan om zo kort mogelijk gebruik te maken van de Ziektewet-, WGA- of WW-uitkering.

Dat doen wij door:

  • actieve verzuimbegeleiding en interventies gericht op terugkeer naar werk;
  • focus op mogelijkheden;
  • rekening te houden met daadwerkelijke beperkingen;
  • de werknemer te steunen waar dat nodig is;
  • de werknemer aan te sporen waar het kan;
  • misbruik van sociale zekerheid tegen te gaan;
  • één aanspreekpunt te bieden (casemanager) voor zowel de werkgever als de werknemer.

Preventiemaatregelen van Qare effectief

De werkwijze van Qare is 1,5 jaar gemonitord. Het blijkt dat dit zowel een lagere instroom in de Ziektewet oplevert als een vlotter herstel, in vergelijking met de uitvoering door UWV.

Meer weten over preventie van instroom?

Stel uw vraag

Preventiemaatregelen van Qare

Bekijk de toelichting op de resultaten