Uitvoering Ziektewet door Qare

Uitvoering eigenrisicodragen Ziektewet door Qare

U kunt Qare inschakelen voor de ziektewetbegeleiding en uitkeringsadministratie.

Ziektewetbegeleiding

 • Implementatie Ziektewet-proces Qare in uw HR-proces
 • Aanmelding
  • Telefonisch contact met de eigenrisicodrager voor overdracht van het dossier
  • Binnen 24 uur telefonisch contact met ex-werknemer
  • Registratie in het verzuimsysteem
 • Casemanagement
  • Inzet verzuimregisseur
  • Inzet bedrijfsarts
  • Uitvoering verrichting conform Wet verbetering poortwachter (WVP)
 • Claimbeoordeling Ziektewet – Het bepalen van het recht, de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering
 • Overleggen met, informeren en adviseren van de eigenrisicodrager
 • Het inzetten van interventies gericht op herstel en werkhervatting
 • Registratie & administratie in het verzuimsysteem
 • Communicatie met UWV
 • Hersteldmelding
 • Het voeren van bezwaar- en beroepsprocedure

Uitkeringsadministratie

 • Dagloonberekening
 • Uitkeringsverwerking
  • Salaristechnische controles
  • Het berekenen van bruto/netto uitkeringen
  • Het uitbetalen van de netto-uitkering
  • Het verzorgen van afdrachten (zoals loonheffing)
  • Het vervaardigen van uitkeringsspecificatiestroken
  • Het vervaardigen van de jaaropgave
 • Het doorvoeren van terugwerkende kracht-mutaties (TWK-mutaties)
 • Het verwerken van mutaties

Voordelen voor u

 • U doet aan goed werkgeverschap!
 • Goede voorbereiding op de verplichtingen vanuit de WGA door actieve re-integratie van uw ex-werknemers.
 • Focus op het voorkomen van instroom in de Ziektewet.
  Qare neemt vroegtijdig contact met u op als eigenrisicodrager om de mogelijkheden te inventariseren.

Uitvoering eigenrisicodragen Ziektewet

Contact opnemen