Uitzendorganisaties

Qare voor uitzendorganisaties

Qare is gespecialiseerd in flexwerkers en heeft daarom al vele uitzendorganisaties als klant. De uitvoering van sociale zekerheid zoals de Ziektewet vraagt hier om gespecialiseerde kennis en een persoonlijke aanpak. Qare biedt u dat, met een duidelijk kostenmodel en uitvoering op maat:  verzuimprocessen worden afgestemd op de HR-processen van de uitzendorganisatie.

Aandacht

De uitzendorganisatie heeft een geheel eigen rol in het arbeidsproces. Zo ook bij de gezondheid en ziekte van een flexwerker. Door de gevolgen van veranderende wet- en regelgeving staat het belang van persoonlijke aandacht voor de gezondheid en ziekte van een flexwerker meer dan ooit centraal.
Daarbij hecht Qare veel waarde aan de menselijke maat. Respect voor de werknemers en aandacht voor een goede afronding van een traject staan voorop.

We werken graag met u samen

U kunt bij Qare terecht voor de ziekmelding van een flexwerker. Qare zorgt voor de kennisoverdracht op maat. Weten de intercedenten hoe zij een flexwerker ziekmelden? Accepteren ze te makkelijk een ziekmelding? Is het verschil tussen het aanvragen van zorgverlof of het aanvragen van een ziekmelding duidelijk? Hoe houdt de intercedent focus op het beperken van verzuim?

We werken samen met de uitzendorganisatie bij het vinden van een passende betrekking voor de verzuimende flexwerker als daar behoefte aan is. Het is ook mogelijk deze bemiddeling helemaal uit handen te geven aan Qare.

Kosten per ziekmelding

Vanzelfsprekend gaat Qare voor het maximale resultaat. De uitzendorganisatie bekostigt een vast bedrag per ziekmelding voor de uitvoering van de Ziektewet door Qare, of een percentage van de loonsom. Qare werkt met een heldere prijsstelling waardoor er geen onvoorziene kosten ontstaan.

Vraag een offerte aan voor inzicht in de totale kosten per ziekmelding.

Waarom Qare

  • Qare heeft alle kerndeskundigheid beschikbaar.
  • Een persoonlijke aanpak waarbij het gemeenschappelijke belang voorop staat.
  • Qare voert de regie, zet daar waar nodig de (bedrijfs)arts, arbeidsdeskundige en/of andere interventies in.
  • Korte lijnen door eigen arbodienstverlening.
  • Qare onderhoudt zowel het contact met de zieke flexwerker als met de betrokken leidinggevende.
  • De verloning vindt plaats door het meest toonaangevende verloningsbedrijf van Nederland; Qare zorgt voor de juiste berekeningen en uitbetalingen van de ziektewetuitkering.
  • Een geavanceerd ICT-systeem met directe koppelingen naar UWV en de Belastingdienst.
  • Als er re-integratie- of interventie budget aan het einde van het jaar over blijft, dan komt dit volledig ten goede aan de uitzendorganisatie.
  • Qare beschikt over professionals met jarenlange ervaring in de uitvoering van de Ziektewet voor uitzendorganisaties.