WIA / WGA

WIA / WGA

Is uw werknemer bijna 2 jaar ziek en kan hij of zij door ziekte minder werken? Dan kan de werknemer een WIA-uitkering aanvragen. De WIA bestaat uit twee regelingen:

 • WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
  Uw (ex-)werknemers die gedeeltelijk arbeids(on)geschikt zijn vallen onder de WGA-regeling. Voor deze werknemers heeft u een wettelijke re-integratieverplichting van 10 jaar!
 • IVA (Inkomensvoorziening voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten)
  Uw (ex-)werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn vallen onder deze regeling. De uitkering van de (ex-)werknemers aan wie een IVA is toegekend, wordt volledig door UWV betaald. Hierdoor heeft u als werkgever, of de verzekeraar, geen uitkeringslasten.

Wie voor welke regeling in aanmerking komt, is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Kosten WIA / WGA

Bij uitvoering WGA door UWV betaalt u:

 • basispremie WIA;
 • gedifferentieerde WGA-premie (hoogte is afhankelijk van het risico op arbeidsongeschiktheid in uw organisatie).

Als eigenrisicodrager met verzekering:

 • basispremie WIA;
 • geen gedifferentieerde WGA-premie;
 • verzekeringspremie.

Bent u ‘zuiver’ eigenrisicodrager, dan:

 • basispremie WIA;
 • geen gedifferentieerde WGA-premie;
 • WGA-uitkering & kosten voor re-integratie.

Waarom Qare

 • U voldoet aan de wettelijke regels.
 • Kostenbewustzijn.
 • Onafhankelijke uitvoerder, houdt de menselijke maat in het oog.
 • Specialistische kennis over de WIA / WGA.
 • Eigen verzuimbegeleiding.
 • Maatwerk, soepel lopende processen en heldere IT ondersteuning.
 • Korte lijnen, duidelijkheid over wie wat doet en één aanspreekpunt.

Geen kosten als het niet nodig is

Stroomt een (ex-)werknemer de WGA in, dan kan Qare u helpen met het beperken van de kosten. Dit doet Qare op de volgende manieren:

 • Voeren van een beroep- en bezwaarprocedure.
 • Aanvragen en het begeleiden van een herbeoordeling.
 • Periodiek in contact treden met (ex-)werknemers inzake de status van de huidige (medische) situatie.

Oplossingen

Eigenrisicodrager WGA worden

Als eigenrisicodrager bent u zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemer. Ook zorgt u dat de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer zijn verplichtingen nakomt. Als de werknemer zich niet aan deze verplichtingen houdt, heeft u de bevoegdheid om een maatregel op te leggen. Deze bestaat uit een gehele, gedeeltelijke, blijvende of tijdelijke weigering van uitbetaling van de uitkering.

Als eigenrisicodrager begeleidt u de werknemer bij zijn of haar re-integratie gedurende de gehele eigenrisico-periode. Dit houdt onder meer in, het aanbieden van  scholing en sollicitatietrainingen en het controleren van sollicitatie-inspanningen. UWV toetst of u als eigenrisicodrager de wet goed uitvoert.

U kunt het eigenrisicodragen laten uitvoeren door Qare. Qare is een erkende uitvoerder en krijgt uitstekende beoordelingen bij toetsing door het UWV.