Analyse WGA-dossier

Analyse WGA-dossier

Als werkgever bent u tot 10 jaar financieel verantwoordelijk voor de WGA-uitkering van uw (ex-)werknemer. Qare houdt deze kosten zo laag mogelijk, waarbij een rechtvaardige beoordeling voorop staat. Qare ondersteunt u bij de beoordeling van de WGA-beschikking, afgegeven door UWV en indien nodig, het uitvoeren van een bezwaarprocedure.

Meer weten over analyse van WGA-dossiers?

Vraag het de Qare professionals

Dossiers

Qare voert een analyse uit op de WGA-dossiers.

Met deze analyse beantwoordt Qare onder meer de volgende vragen:

  • Beschikkingen WIA. Is de claim juist beoordeeld en vastgesteld?
  • Is er sprake van een no riskpolis (ziektewet, premiekorting)?
  • Is er een bezwaarmogelijkheid tegen de beschikking?
  • Dient er, op grond van een gewijzigde situatie, sprake te zijn van een herbeoordeling WGA? Dit is van groot belang voor de hoogte van de loonaanvulling.
  • Welke re-integratiemogelijkheden kunnen worden benut?
  • En kan de verzekeraar de re-integratie meefinancieren?
  • Dient er op grond van de duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid sprake te zijn van een herbeoordeling IVA?