WIA-monitor

Uw re-integratieverplichting voor de WGA

Meer en meer ex-werknemers hebben na enkele jaren van arbeidsongeschiktheid een aanzienlijke terugval in inkomen. De verzekeraar keert weliswaar de WIA-uitkering uit, maar doet niets aan de re-integratieplicht: die blijft bij de werkgever rusten. UWV toetst aan het eind van de WGA of u voldaan heeft aan deze verplichting.

In de praktijk is dit voor de werkgever moeilijk vorm te geven. Dit levert wel een aanzienlijk risico op voor jarenlange kosten voor u en jarenlang thuiszitten voor de werknemer. Langdurig zieke ex-werknemers voelen zich nu ook meer en meer gesteund (door gerechtelijke uitspraken en vakbonden) om hun ex-werkgever aan te spreken op de re-integratieplicht en aansprakelijk te stellen voor het inkomensverlies. Alle reden dus om hier aandacht aan te (laten) besteden. Qare kan deze re-integratieverplichting voor u uitvoeren. Wij treden dan periodiek in contact met uw (ex-)werknemer waarbij een bedrijfsarts jaarlijks de huidige medische status vaststelt. Indien mogelijk begeleiden wij de (ex-)werknemer met het vinden van een passende nieuwe baan.

Goede invulling re-integratieverplichting

Qare adviseert u om goed invulling te geven aan de wettelijke re-integratieplicht . De WIA-monitor ontzorgt u door de 10 jaar durende re-integratie­plicht op te pakken, met

  • dossiervorming ter voorkoming van ­juridische aansprakelijkheid;
  • vier keer per jaar contact met de (ex-)werknemer en één bezoek aan de bedrijfsarts.

Zodra door Qare wordt vastgesteld dat er voor uw ex-werknemer mogelijkheden zijn om te benutten in arbeid, dan kan er direct een traject richting werk door Qare worden opgestart. U neemt de regie weer in handen. Bovendien is Qare in staat bij diverse verzekeraars (een deel van) de kosten te verhalen.

Meer weten over de WIA-monitor?

Neemt u dan contact op