WW overheid en onderwijs

WW overheid en onderwijs

Als werkgever in de sector Overheid & Onderwijs* bent u verplicht eigenrisicodrager voor de WW. Is uw ex-werknemer gaan werken bij een nieuwe werkgever en opnieuw ontslagen? Dan bent u in een aantal gevallen nog steeds verantwoordelijk voor de WW-uitkering en re-integratie! Alle reden om hier de benodigde aandacht aan te geven.

Ook de ex-werknemer heeft verplichtingen. Hij of zij moet zich voldoende inspannen om terugkeer naar de arbeidsmarkt te realiseren.
Met Qare pakt u als eigenrisicodrager WW de uitvoering voor ex-werknemers met succes aan.

* Andere werkgevers kunnen geen eigenrisicodrager worden voor de WW.

Goed werkgeverschap

Het goed uitvoeren van het eigenrisicodragen voor de WW getuigt bovendien van goed werkgeverschap. U laat daarmee zien dat u zorgvuldig met uw werknemers omgaat en ervoor zorgt dat ze gemotiveerd en veilig aan het werk kunnen zijn.

Kosten

U betaalt als eigenrisicodrager geen premie, maar wel de:

  • werkloosheidsuitkering;
  • re-integratie van werkloze ex-werknemers.

De WW-uitkering wordt aan uw ex-werknemer uitgekeerd door UWV. U ontvangt hiervan maandelijks een overzicht en dient dit bedrag (inclusief werkgeverslasten) te betalen aan UWV.

Waarom Qare

  • U voldoet aan de wettelijke verplichtingen.
  • Professionele uitvoerder met jarenlange ervaring.
  • Frequent contact met ex-werknemer.
  • Zorgvuldige check op rechten en plichten ex-werknemer.
  • Effectieve ondersteuning, zoals feedback op CV en sollicitatiebrieven.
  • Gericht op terugkeer naar werk.

Oplossingen

Uw ex-werknemer weer vlot terug aan het werk en uit de WW?

Neem contact op met Qare