Ziektewet

Ziektewet

Werknemers zijn in Nederland verplicht verzekerd voor een tijdelijk inkomen bij ziekte. De Ziektewet is bedoeld voor zieke werknemers die geen werkgever (meer) hebben. Zij worden ook wel ‘vangnetters’ genoemd. Deze wet borgt een tijdelijke uitkering voor iedereen die niet onder de loondoorbetalingsverplichting in het kader van WULB/VLZ valt, zoals:

 • zieke werknemers van wie het arbeidscontract afloopt tijdens ziekte;
 • zieke uitzendkrachten (kosten zijn voor uitzendorganisatie);
 • zieke oproepkrachten zonder arbeidsovereenkomst;
 • werknemers die ziek worden binnen vier weken nadat ze uit dienst zijn gegaan krijgen.

Kosten Ziektewet

Bij uitvoering door UWV betaalt u:

 • de premie Ziektewet voor alle werknemers.

Als eigenrisicodrager betaalt u:

 • geen premie Ziektewet;
 • wel de uitkering van een zieke werknemer en de uitvoering uit de Ziektewet.

Waarom Qare

 • U voldoet aan de wettelijke regels.
 • Sterke kostenreductie t.o.v uitvoering door UWV.
 • Onafhankelijke uitvoerder, houdt de menselijke maat in het oog.
 • Specialistische kennis over de Ziektewet.
 • Eigen arbodienstverlening.
 • Maatwerk, soepel lopende processen en heldere IT ondersteuning.
 • Korte lijnen, duidelijkheid over wie wat doet en één aanspreekpunt.

Beoordeling van Qare door UWV: uitstekend

UWV heeft op 15 december 2015 een controle uitgevoerd bij Qare. Conclusie: De uitvoering van de WGA door Qare is geheel juist, geen verbeteringen noodzakelijk.
In 2016/2017 zijn er geen nieuwe controles bij Qare uitgevoerd.

Oplossingen

U wordt eigenrisicodrager

Het eigenrisicodragen voor de Ziektewet kan u een significante besparing opleveren die kan oplopen tot 80%.

Benieuwd wat het eigenrisicodragen voor de Ziektewet voor uw organisatie kan betekenen? U kunt het tweemaal per jaar aanvragen, per 1 januari en per 1 juli. Houd er rekening mee dat u minstens 13 weken vóór die datum de aanvraag op moet sturen naar de Belastingdienst, dus uiterlijk voor 1 oktober of 1 april. Houd er tevens rekening mee – als u een ondernemingsraad (OR) heeft – dat dit onder het adviesrecht van de OR valt.

Uitvoering eigenrisicodragen Ziektewet

 1. ziektewetbegeleiding;
 2. uitkeringsadministratie.

Zijn alle werknemers op de hoogte van wat van hen verwacht wordt bij ziekte en waarom? Een eenvoudige vraag, met vaak een uitgebreid antwoord.

De menselijke maat staat of valt bij een basis van goede communicatie. Het is van belang om zieke werknemers (met een tijdelijk dienstverband) goed te begeleiden, te re-integreren en bij uitdiensttreding te volgen. Bovendien is een goede ziek- en uitdienst-administratie noodzakelijk.