Qare Academy

Qare Academy

Qare investeert veel in de ontwikkeling van haar eigen werknemers. Wij willen graag onze toptalenten behouden en samen bijdragen aan de verdere uitbouw van onze organisatie. Dit kan alleen als elke individuele werknemer zich blijft ontwikkelen. Hiervoor hebben wij de Qare Academy opgericht waar onze Qare professionals een maatwerkopleidingstraject wordt aangeboden.
Daarnaast verzorgen we vanuit Qare Academy hoogwaardige trainingen en opleidingen voor werkgevers, gericht op arbodienstverlening en sociale zekerheid.

Opleiding tot bedrijfsarts

Qare is erkend als organisatie waar men het praktische deel van de opleiding tot bedrijfsarts kan doen. Deze begeleiding bij Qare wordt door de artsen-in-opleiding (aios) als bijzonder prettig en doeltreffend ervaren. Er wordt een veilige omgeving gecreëerd waarbij elke aios samenwerkt met een ervaren begeleider. Er ontstaat een waardevolle interactie waarbij de begeleider praktische ervaring overdraagt en de aios zijn of haar frisse blik en kwaliteiten inbrengt.

Tijdens de 4-jarige opleiding is de ‘arts in opleiding tot bedrijfsarts’ werkzaam bij de, als opleidingsinrichting erkende, arbodienst van Qare. De opleiding is gesplitst in een praktijkopleiding en een cursorisch deel:

  • De ‘arts in opleiding tot specialist arbeid en gezondheid’ (aios bedrijfsgeneeskunde) werkt onder begeleiding van een ervaren collega: de praktijkopleider. De aios krijgt toegesneden praktijkopdrachten om de persoonlijke competenties uit te breiden. In de loop van de opleiding wordt de aios ingezet op een steeds uitgebreider werkterrein.
  • Parallel aan de praktijkopleiding vindt het instituutsonderwijs plaats. Kennis en vaardigheden worden aangeboden in een afwisselend programma van interactieve colleges, vaardigheidstrainingen, moduleopdrachten en thematische werkgroepen. Het cursorisch gedeelte kan worden gevolgd in Utrecht (NSPOH) en in Nijmegen (SGBO).

Bijscholing en specialisaties bedrijfsarts

Qare Academy verzorgt zowel interne als externe bijscholing en verdiepingscursussen voor (bedrijfs-)artsen. De onderwerpen zijn met name gericht op nieuwe ontwikkelingen en verdieping op het vlak van:

  • arbeidsomstandigheden;
  • langdurig en complex verzuim;
  • Ziektewet;
  • WIA/WGA.

Opleiding tot casemanager verzuim

Qare Academy biedt hoogwaardige opleidingen aan haar medewerkers en andere professionals die werkzaam zijn in het werkveld van arbodienstverlening en sociale zekerheid.

Gedetailleerde kennis over wetgeving, verplichtingen, mogelijkheden en kostenbewustzijn wordt aangeleerd, evenals vaardigheden bijvoorbeeld op het gebied van effectieve communicatie.

Verzuimproces

Geïnteresseerd in opleidingen / trainingen van Qare Academy?

Stel uw vraag