Qare voor werknemers

Qare voor u

Sociale zekerheid

Bent u (langer) ziek dan kan u te maken krijgen met de Ziektewet of de WIA  / WGA. Dit zijn wetten Sociale Zekerheid voor zieke werknemers waarin staat:

  • hoe en welke uitkering bij ziekte uitgekeerd moet worden;
  • de rechten en plichten om de terugkeer naar werk zo goed en vlot mogelijk te laten verlopen.

Arbowet 2017

In de Arbowet staan allerlei verplichtingen voor uw werkgever en voor u. Die hebben te maken met uw werkomstandigheden en uw eigen inzet om gezond aan het werk te blijven. Met de wijzigingen van juli 2017 wordt nog meer aandacht besteed aan preventie van verzuim en goede begeleiding terug naar werk bij ziekte. Voor u zijn de belangrijkste nieuwe punten:

  • Recht op consult voor werknemer
    Iedere werknemer heeft het recht een (bedrijfs)arts te consulteren, ook als er geen sprake is van verzuim. Dit kan zonder de werkgever te informeren.
  • Recht op second opinion voor werknemer
    Een werknemer heeft het recht om een andere bedrijfsarts te raadplegen bij twijfel over het advies van de begeleidende (bedrijfs)arts. Deze second opinion wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts buiten de eigen arbodienst.

Daarnaast kunt u een verzoek indienen bij uw werkgever voor bijvoorbeeld een arbeidsdeskundig onderzoek (waarbij o.a. gekeken wordt naar uw werkbelasting).

Rechten en plichten van uw werkgever

Uw werkgever is verplicht bij ziekte uw loon een bepaalde periode door te betalen, of om uw Ziektewet- of WGA-uitkering te betalen. Uw werkgever betaalt deze uitkeringen als ervoor gekozen is om ‘eigenrisicodrager’ te zijn. Daarnaast is in de wet vastgelegd dat uw werkgever moet zorgen voor goede verzuimbegeleiding en voor ondersteuning bij uw terugkeer naar werk. Daar heeft u recht op.

Qare voert voor uw werkgever een of meer van deze taken uit. Qare is een erkende uitvoerder voor sociale zekerheid én een gecertificeerde arbodienst.

Rechten en plichten van u als werknemer

Bent u ziekgemeld, dan heeft u ook bepaalde plichten. Qare helpt u om zich hieraan te houden. Zo zorgen we er samen voor dat de verstrekking van uw uitkering en uw begeleiding goed verloopt.

Werk is belangrijk. Daarom is het belangrijk dat uw verzuim niet langer duurt dan nodig is. We houden rekening  met uw situatie en kijken samen met u naar uw mogelijkheden om weer (gedeeltelijk) aan het werk te kunnen gaan.

Sickness absence regulations Qare

Download

Regulamin Polski

Download