Rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring

Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid, maar ook voor die van anderen. Om te mogen rijden moet u daarom volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn, dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Heeft u bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, een beperking, of gebruikt u medicijnen die invloed hebben op uw rijgedrag? Dan mag u niet altijd de weg op. Voor het besturen van vrachtauto’s en bussen gelden strengere regels dan voor bijvoorbeeld auto’s. Als bestuurder van een vrachtauto of bus zit u vaak veel uren op de weg. Ook zijn deze voertuigen groot en zwaar. Dat vraagt een extra verantwoordelijkheid van u. Daarom moet u voor uw praktijkexamen en hierna elke vijf jaar medisch gekeurd worden voor uw rijbewijs C1, C, D1 of D, eventueel met aanhanger (E).
Dit rijbewijs is maximaal vijf jaar geldig.

De stappen van de rijbewijskeuring zijn als volgt:

 1. Invullen vragenlijst CBR.
 2. Biometrie (vooronderzoek): bloeddrukmeting, urine onderzoek.
 3. Lichamelijk onderzoek door (bedrijfs) arts (ogen, hart, longen, zenuwstelsel, evenwicht, houding en bewegingsapparaat).
 4. Indien de (bedrijfs) arts dit noodzakelijk acht, volgen extra onderzoeken.

De (bedrijfs)arts keurt conform de eisen en risico’s die opgesteld zijn door het CBR.

Wat wordt van u verwacht?

 • U zorgt voor een Eigen verklaring van het CBR.
  Deze is te koop bij de gemeente of het CBR. Deze verklaring neemt u mee naar de keuring.
 • U maakt vervolgens een afspraak voor de keuring.
  Dit kan alleen bij de gecertificeerde (keurings)arts en niet bij de huisarts.
 • Stuur de mail door met de bevestiging van de vergoeding door werkgever (indien van toepassing).
  Indien uw werkgever de keuring vergoedt, is een bevestiging van de werkgever hiervan – per e-mail – noodzakelijk. Werkgevers die zijn aangesloten bij Gezond Transport, kunnen de kosten bij de verzekeraar verhalen als er sprake is van een gecombineerde keuring (chauffeurs- én rijbewijskeuring).
 • De (bedrijfs)arts vult de Eigen Verklaring in met zijn bevindingen. De (bedrijfs)arts beoordeelt uiteindelijk niet. Dit doet het CBR.
 • Na de keuring verstuurt u de ingevulde Eigen Verklaring naar het CBR.
 • Een medisch adviseur van het CBR interpreteert en beoordeelt de uitslagen en beslist over een eventueel vervolgtraject. De wachttijd bij het CBR voor een verlenging bedraagt op dit moment circa 6 weken.

Heeft u nog vragen over de rijbewijskeuring?

Neem dan contact op met Qare