Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen zieke werknemers

Het is helaas niet mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de bedrijfsarts.
U kunt uw vraag stellen via medischsecretariaat@qarenederland.nl of telefonisch contact opnemen met uw casemanager via T 088-1021610.
De casemanager kan dan een telefonisch consult inplannen met de bedrijfsarts.

Voor APAC: Dit kan na overleg met- en goedkeuring van uw leidinggevende. Uw leidinggevende kan bij ons aangeven dat het spreekuur dient te worden verzet. Let op, mogelijk kan dit alleen bij een geldige reden.
Voor Qare(Flex): Dit kan, na overleg met uw casemanager. Let op, dit kan alleen indien hiervoor zwaarwegende omstandigheden zijn. U kunt uw casemanager bereiken op T 088-1021610.

U kunt u vragen c.q. opmerkingen hierover mailen naar: medischsecretariaat@qarenederland.nl. Van daaruit zullen wij de vraag doorgeven aan de arts en ontvangt u binnen 5 werkdagen een reactie.

De Ziektewetuitkering wordt maximaal 6 weken na de eerste ziektedag uitgekeerd. U ontvangt van ons binnen 6 weken een brief, waarin exact staat beschreven op welke datum u de eerste Ziektewetuitkering ontvangt.

Ja, dat is mogelijk. U kunt uw casemanager bereiken op T 088-1021610

Ja, dat is mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met ons op nummer: T 088-1021610.
Let op: onze terugkoppelingen verstrekken wij binnen 48 uur na het spreekuur.

Ja, dat is mogelijk. Hieronder treft u meer informatie aan over de rijbewijskeuringen. Klik hier om meer te lezen over rijbewijskeuring.

Ja, u kunt hierover met ons contact opnemen op T 088-1021610.