Wijziging aanmeldformulieren

Sinds 1-9-2020 is het niet meer mogelijk om via de online aanmeldformulieren een zieke uitzendkracht of (ex-) werknemer aan te melden.

U kunt rechtstreeks in VerzuimXpert / Xpert Suite inloggen om de gegevens aldaar in te voeren. Mocht u nog niet over een gebruikersaccount beschikken of een andere vraag hierover hebben, stuur dan een e-mail naar xpertsuite@qarenederland.nl.